Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin Học viện sắc đẹp Fusion

  1. Thu thập thông tin: Học viện chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tuổi và lịch sử bệnh án của khách hàng.
  2. Bảo vệ thông tin: Học viện sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật số và quản lý để bảo vệ thông tin khách hàng khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc thay đổi.
  3. Sử dụng thông tin: Học viện chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích cung cấp dịch vụ thẩm mỹ và không chia sẻ thông tin này với bên thứ ba mà không được phép. Học viện có thể sử dụng thông tin khách hàng để cập nhật sản phẩm và dịch vụ mới.
  4. Yêu cầu thông tin: Khách hàng có thể yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Học viện sẽ thực hiện các yêu cầu này sau khi xác nhận danh tính của khách hàng.
  5. Hạn chế trách nhiệm: Học viện không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc thay đổi thông tin khách hàng.