Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Học viện sắc đẹp Fusion

  1. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ.
  2. Học viện không đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đáp ứng được nhu cầu hoặc mong đợi của khách hàng.
  3. Khách hàng cần đọc kỹ và hiểu rõ các thông tin sản phẩm và dịch vụ trước khi sử dụng. Khách hàng cũng nên tìm hiểu về các tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ thẩm mỹ.
  4. Học viện không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về kết quả, nếu khách hàng không thực hiện đúng phương pháp bảo vệ và chăm sóc theo chỉ dẫn sau điều trị.